logo-czern-zielen

Limit miejsc stacjonarnych został wyczerpany.

Profilaktyka połączeń

sekcja2

Wydarzenia ostatnich miesięcy i lat bardzo mocno pokazały, że nie możemy przewidzieć zagrożeń, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć. W związku z tym koniecznym jest stawianie sobie za cel wyposażania młodzieży w narzędzia chroniące, które wzmocnią w nich zasoby do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami niezależnie od okoliczności, z jakimi przyjdzie im się mierzyć.

Konferencja jest odpowiedzią na pytanie, co możemy robić, aby wyposażać młodzież, nauczycieli oraz rodziców w narzędzia chroniące przed zachowaniami ryzykownymi i destrukcyjnymi. Omówione zostaną prace naukowe opisujące wpływ pandemii na kondycję psychofizyczną młodzieży w wieku szkolnym oraz obserwacje w tym zakresie.

Do kogo skierowana jest konferencja?

W sposób szczególny naszą konferencję kierujemy do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów, a także innych osób pracujących z młodzieżą, które: 

są zaniepokojone ich kondycją psychiczną i problemami w relacjach rówieśniczych

chcą się dowiedzieć, jak skutecznie i mądrze im pomagać

obserwują wśród nich nadmierne wykorzystanie technologii cyfrowych, w tym internetu i telefonów komórkowych

chciałyby zrealizować program profilaktyki w swojej szkole, ale nie wiedzą, jak skutecznie to zrobić

chcą wymienić się z innymi uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami i wyzwaniami, którym stawiają na co dzień czoła w pracy z młodymi

Uczestnicy konferencji otrzymają:

dostęp do stworzonego przez psychologów klinicznych z Hiszpanii narzędzia diagnozy kondycji psychicznej uczniów w klasie/ szkole

zestaw skutecznych sposobów budowania higieny korzystania z technologii cyfrowych

3 scenariusze lekcji wychowawczych będących odpowiedzią na potrzeby młodzieży w zakresie budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem oraz pracy zespołowej

zaświadczenie i certyfikat o uczestnictwie

Data:
13.06.2022

Godziny:
8:30-16:30

Miejsce:
Warsaw Plaza Hotel w Warszawie

(ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa)

prelegenci1
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020). Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m. in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne” (NASK). Czterokrotnie na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowej w Polsce. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy. Autor licznych programów edukacji nauczycieli i uczniów. Pomysłodawca i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do kryzysowej edukacji zdalnej. (zdalnie.edu-akcja.pl).
strzalka2
Dr Wiesław Poleszak
Psycholog
Autor podręcznika i współautor programu profilaktycznego „Dobry Temat”. Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie; wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Do października 2021 roku pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl).
strzalka2
Magdalena Ossowska
Psychotraumatolog
Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, współzałożycielka Pracowni Terapeutycznej „Punkt”. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi. Pomaga w uporaniu się z kryzysami oraz przeżyciami traumatycznymi. Pracuje w obszarze lęku, depresji, zaburzeń osobowości. Wspiera rodziców oraz dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD oraz spektrum autyzmu.
strzalka2
Aleksandra Gil
Trener profilaktyki zdrowia psychicznego (FEZiP Poznań)
Członek grupy roboczej ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie przy Ministrze Cyfryzacji. Ekspert ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej #chrońdziecko (2018). Współautorka broszury „Dzieci w wirtualnej sieci” (1 mln egz.). Koordynator konferencji eksperckiej: „PORNO. Kokaina na kliknięcie”, Warszawa 2018. Koordynator projektów edukacyjno-badawczych „Dbam o świat i siebie”, „Zatroskani.pl-zdrowie psychiczne polskich dzieci i młodzieży w nauce zdalnej”. Autorka ogólnopolskiego konkursu wyrabiającego wśród młodzieży dobre nawyki jako czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi. Autorka: książek oraz kilkuset artykułów o tematyce społecznej; programów – warsztatów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych realizowanych przez FEZiP.
strzalka2
Dariusz Miziołek
Nauczyciel konsultant (PCEN w Rzeszowie)

Dariusz Miziołek – nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy PZPW , czynny nauczyciel (obecnie w SP nr 1 w Mrowli), pedagog, pedagog specjalny, doradca rodzinny, psychoprofilaktyk, trener, coach, tutor, mediator; autor i współautor projektów i programów ( (m. in. wychowawczych i profilaktycznych), adresowanych dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pracowników JST, rodziców i uczniów; współpracuje w wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci (kilkanaście lat współpracy ze Stowarzyszeniem „Karan”, w tym: w Poradni Rodzinnej i Uzależnień w Rzeszowie; koordynował pracę Ośrodka Informacji o Sektach i Kultach w Rzeszowie, następnie odpowiadał za działania Ośrodka Przeciwdziałania Psychomanipulacjom, którego był założycielem; założył i prowadził Podkarpacki Ośrodek Wspierania Rodzin w Rzeszowie); tato trojga dorosłych dzieci, dziadek trojga wnucząt.

strzalka2
Jacek Ruszczewski
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
strzalka2
Michał Kot
Dyrektor Instytutu Pokolenia
Autor wielu raportów i publikacji, m. in. Polityka prorodzinna w Polsce (2012, FR), Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej (2012, FR). Na zlecenie MRiPS w 2020 roku przygotował model współpracy w zakresie prowadzenia efektywnej polityki prorodzinnej pomiędzy administracją publiczną, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi.
strzalka2
Igor Gielniak
Prezes Fundacji "Wypłyń na Głębię"
Mąż i ojciec piątki dzieci i dziadek dla siedmiorga wnucząt, prezes Fundacji “Wypłyń na Głębię”. Wieloletni przedsiębiorca, manager oraz prezes w kilku spółkach. Wykładowca MBA na 4 uczelniach. W swojej działalności zawodowej specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym – doświadczenia wyniesione z trudnej sytuacji we własnej firmie, wykorzystuje dziś do pomagania innym przedsiębiorcom w przezwyciężaniu kryzysów. Absolwent: Uniwersytet Gdańskiego, International Marketing and Management Executive Program, BI, Oslo; Entrepreneurial Management and Executive Development, Florida Institute of Technology, USA.
strzalka2
Jan Mela
Podróżnik, mówca
Podróżnik, mówca i działacz społeczny. Najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku (miał 15 lat), a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan i przebiegł New York City Marathon. Założyciel Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w dziedzinie sportu i działalności prospołecznej. Szkoleniowiec motywacyjny.
strzalka2
program1

13 Czerwca 2022

WARSAW PLAZA HOTEL
8.30 – 8.45 | Rozpoczęcie > Igor Gielniak – prezes Fundacji „Wypłyń na Głębię”
I SEGMENT – Identyfikacja problemu (Merytoryka)

8.45 – 9.35 | Wykład: Dr Wiesław Poleszak – psycholog

Temat: Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży po pandemii Covid -19 – kierunki wsparcia

9.35 – 9.50 | Przerwa

9.50 – 10.50 | Panel dyskusyjny segmentu I 
> Zdrowie psychiczne dorosłych kluczem do zdrowia młodego pokolenia

Prowadzenie: Magdalena Król – psycholog

Paneliści:
 1. Dr Wiesław Poleszak – psycholog
 2. Michał Kot – dyrektor Instytutu Pokolenia
 3. Dariusz Miziołek – pedagog, psychoprofilaktyk, nauczyciel
 4. Agnieszka Pisula – psycholog, psychoterapeuta
II SEGMENT – Wyzwania profilaktyki

10.55 – 11.40 | Wykład: Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Temat: Szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem młodych ludzi online

11.40 – 11.55 | Przerwa

11.55 – 12.55 | Panel dyskusyjny segmentu II 
> Współczesne wyzwania profilaktyki

Prowadzenie: Bartosz Kehl – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Paneliści:
 1. Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski – pedagog
 2. Jasiek Mela – podróżnik, mówca, działacz społeczny
 3. Aleksandra Gil – trener profilaktyki zdrowia psychicznego
 4. Elżbieta Stawecka – kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki w Ośrodku Rozwoju Edukacji
III SEGMENT – Profilaktyka z różnych perspektyw
> praktyka (administracja państwowa, JST, NGOs) perspektyw

13.00 – 13.45 | Wykład: Gość specjalny

13.45 – 14.45 | Przerwa obiadowa

14.45 – 15.45 | Panel dyskusyjny segmentu III
> Profilaktyka w praktyce

Prowadzenie: Dariusz Miziołek- pedagog, psychoprofilaktyk, nauczyciel

Paneliści:
 1. Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności
 2. Teresa Szopińska-Grodzka – radca w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki
 3. Bartosz Kehl – kierownik działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 4. Jacek Ruszczewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

15.45 – 16.15 | Profilaktyczny networking
– czas na wymianę kontaktów i doświadczeń uczestników

16.15 – 16.30 | Zakończenie > Igor Gielniak – prezes Fundacji “Wypłyń na Głębię”
PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY
PATRONAT MEDIALNY
PRZYJACIELE FUNDACJI
ORGANIZATOR

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

TRANSMISJA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PROFILAKTYKI I ZDROWIA PSYCHICZNEGO

kontakt_rejestracja1
konferencja@dobrytemat.org